Warunki anulacji

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia

Masz prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.

Okres karencji wynosi czternaście dni od daty zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, prosimy o bezpośredni kontakt (IBS GmbH GEO-CAD, Binger Str 77, 55257 Budenheim, Telefon :. + 49-170-5938158, Faks: + 49-6139-3556156, e-mail: philipp.sowinski@monteurzimmerguru.de) w którym zawarta byłaby jednoznaczna decyzja o odstąpieniu od umowy.

Opcjonalnie można skorzystać z załączonego wzoru będącym formularzem odstąpienia od umowy.

Aby zgłoszenie o rezygnacji z umowy zostało przyjęte, wystarczy wysłać swoją deklarację o odstąpieniu przed upływem okresu karencji.

Skutki odstąpienia od umowy

Skutki odstąpienia

W przypadku odstąpienia od umowy, zwrócimy wszystkie płatności jakie otrzymaliśmy od Państwa, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrany został inny rodzaj dostawy niż oferowany przez nas najtańszy) które spłacimy nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym zgłoszenie o rezygnacji z umowy zostało przyjęte. W celu dokonania zwrotu należności, używamy tej samej metody płatności, który został użyta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym przypadku nie będzie pobierana prowizja w tym spłaty.

Jeżeli zażądałeś, aby usługi zostały rozpoczęte w okresie anulowania, musisz zapłacić nam rozsądną kwotę równą odsetkowi usług już dostarczonych przez Ciebie w momencie, gdy poinformujesz nas o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy Porównanie z całkowitą liczbą usług przewidzianych w umowie.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij ten formularz i wyślij go do nas na adres podany poniżej.

IBS GmbH Geo CAD
Binger Str 77, 55257 Budenheim
email:
philipp.sowinski@monteurzimmerguru.de
faks: + 49-6139-3556156,

- Ja / my (*) niniejszym anulujemy umowę zawartą przeze mnie / nas (*) na zakup następujących towarów (*) / świadczenie następujących usług (*)
- Zamówione w dniu (*) / otrzymane w dniu (*)
- nazwa konsumenta (-ów)
- adres konsumenta (ów)
- Podpis konsumenta (tylko w przypadku powiadomienia na papierze)
- Data